Zarządzanie jakością

Pragniemy być partnerem dla naszych klientów zapewniając kompleksową obsługę wszelkich potrzeb w zakresie specjalistycznego mycia autocystern oraz transportu płynnych środków spożywczych i paszowych, których jakość jest tak istotna dla zdrowia.

Politykę Jakości realizujemy poprzez doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania ISO 9001:2008 oraz HACCP.

Cele realizujemy poprzez:

UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA - rozumiemy zarówno bieżące jak i przyszłe potrzeby Klientów i koncentrujemy się na ich spełnianiu. Stale monitorujemy rynek i postęp techniczny, umożliwiający wdrażanie światowych standardów w realizowaniu usług specjalistycznych, tak by sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów.

ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA - budujemy i weryfikujemy plany sprzedaży i kosztów opierając się na analizie sytuacji rynkowej, starając się stworzyć optymalny biznes plan dla naszej firmy, uwzględniający wszystkie szanse i zagrożenia.

ZAANGAŻOWANIE LUDZI - pracownicy na wszystkich stanowiskach są podstawowym elementem organizacji i stanowią jej najwyższe dobro. Tworzymy kulturę, w której wszyscy pracownicy są w pełni zaangażowani w osiąganie celów organizacji.

CIĄGŁE DOSKONALENIE - stałym celem naszej organizacji jest ciągłe doskonalenie. Systematycznie szkolimy wszystkich pracowników w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością, jak również ciągle podnosimy ich kwalifikacje zawodowe.

ROZWÓJ ORGANIZACJI - zapewniamy sprawny system przepływu informacji poprzez system delegacji uprawnień i odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych produktów zidentyfikowaliśmy Krytyczne Punkty Kontrolne i wdrożyliśmy system monitoringu, działań zapobiegawczych i kontrolnych i zwarliśmy to w przyjętym Planie HACCP. W celu zapewnienia w pełni profesjonalnego działania specjalistycznej myjni cystern wdrożyliśmy i poddaliśmy audytom wymagania SQAS.

OCHRONA ŚRODOWISKA - dbamy o środowisko naturalne, w którym żyjemy i pracujemy poprzez odpowiednią zbiórkę i selekcję odpadów, które wytwarzamy. Inwestujemy w nowoczesne pojazdy spełniające najostrzejsze wymogi ochrony środowiska dotyczące emisji spalin i hałasu. Wytworzone odpady przekazujemy tylko do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich utylizacją.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PERSONELU - stałym celem naszej organizacji jest ciągłe dbanie i doskonalenie także tej dziedziny. Systematycznie szkolimy wszystkich pracowników w zakresie BHP, dokonujemy tez stałych inwestycji w bezpieczną infrastrukturę i właściwe warunki środowiska pracy.

Zarząd FIRMY zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i są zapewnione środki do jej realizacji, tak aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości.

Aktualność Polityki Jakości i Systemu Zarządzania Jakością jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowych przeglądów całego Systemu Zarzadzania Jakością oraz planowanie stosownych działań doskonalących.

Kontakt

24-320 Poniatowa
ul. Kraczewicka 198
tel: 81 820-47-42
e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.