Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza dla firmy PAWTRANS Holding Sp. z o.o. znalezienie prawidłowej i optymalnej równowagi pomiędzy wynikami ekonomicznymi, kwestiami społecznymi i środowiskiem.

Firma PAWTRANS Holding Sp. z o.o. a środowisko

Dbamy o środowisko naturalne, w którym żyjemy i pracujemy poprzez odpowiednią zbiórkę i selekcję odpadów, które wytwarzamy. Inwestujemy  w nowoczesne pojazdy spełniające najostrzejsze wymogi ochrony środowiska dotyczące emisji spalin i hałasu. Wytworzone odpady przekazujemy tylko do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich utylizacją.

PAWTRANS Holding Sp. z o.o. a ludzie

Pracownicy na wszystkich stanowiskach są podstawowym elementem organizacji i stanowią jej najwyższe dobro. Tworzymy kulturę, w której wszyscy pracownicy są w pełni zaangażowani w osiąganie celów organizacji. We wszystkich naszych lokalizacjach oraz w realizowanych przewozach przyjęliśmy rygorystyczną politykę BHP. Systematycznie szkolimy wszystkich pracowników w zakresie BHP, dokonujemy tez stałych inwestycji w bezpieczną infrastrukturę i właściwe warunki środowiska pracy. W celu podniesienia standardów bezpieczeństwa personelu, partnerów oraz osób odwiedzających wdrożyliśmy i stosujemy zasady SQAS (Safety and Quality Assessment System) – w tym: wymagania dotyczące BHP, wymagania ochrony środowiska, jakości/klientów, bezpieczeństwa opartego o rutynowe zachowania (BBS), zakazanych leków, narkotyków, szkoleń oraz raportowania o niezgodnościach.

PAWTRANS Holding Sp. z o.o. a dostawcy

Dla firmy PAWTRANS zrównoważona działalność ekonomiczna stanowi istotny czynnik wartości i wzrostu. W konsekwencji staranny dobór najlepszych dostawców i podwykonawców ma dla PAWTRANS szczególne znaczenie. Nasi kontrahenci są dobierani zgodnie z kryteriami jakościowymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Bardzo istotnym elementem oceny jest też stopień spełniania standardów społecznych i ekologicznych. Dokładamy wszelkich starań aby nawiązywać długookresową współpracę z tymi firmami, które cenią zrównoważony rozwój tak samo jak my.

Zrównoważony rozwój w transporcie

Usługi transportowe PAWTRANS Holding Sp. z o.o. charakteryzują się bardzo wysoką jakością i dbałość o utrzymywanie najwyższych standardów organizacyjnych i technicznych.  Dla firmy PAWTRANS aktywna ochrona środowiska zaczyna się na samym początku — na etapie konfigurowania nowych pojazdów oraz planowania jak najbardziej optymalnych tras przejazdu. Z założenia staramy się działać ekologicznie przy jak najmniejszym oddziaływaniu na zasoby. Nasze pojazdy spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisyjne zaś kierowcy są szkoleni i oceniani z ekonomiki jazdy.

BHP i ochrona środowiska

Działania w zakresie BHP stanowią kluczowe elementy naszych procesów operacyjnych. Regularne instruktaże BHP prowadzone we wszystkich lokalizacjach zwiększają świadomość naszych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Ochrona środowiska nie polega tylko na doraźnych działaniach ze strony FIRMY. Celem PAWTRANS Holding Sp. z o.o. jest nie tylko spełnianie międzynarodowych i krajowych przepisów, ustaw i dyrektyw w zakresie ochrony środowiska, lecz osiąganie znacznie bardziej rygorystycznych limitów.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.