Jakość

Polityka jakości i polityka bezpieczeństwa żywności

Pragniemy być partnerem dla naszych klientów zapewniając kompleksową obsługę wszelkich potrzeb w zakresie specjalistycznego mycia autocystern oraz transportu płynnych środków spożywczych i paszowych, których jakość jest tak istotna dla zdrowia.

Politykę Jakości realizujemy poprzez doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania ISO 9001, SQAS, ENFIT HQF, HACCP, EFTCO Food i GMP+ B.4

Cele realizujemy poprzez:

UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA - rozumiemy zarówno bieżące jak i przyszłe potrzeby Klientów i koncentrujemy się na ich spełnianiu. Stale monitorujemy rynek i postęp techniczny, umożliwiający wdrażanie światowych standardów w realizowaniu usług specjalistycznych, tak by sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów.

ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA - budujemy i weryfikujemy plany sprzedaży i kosztów opierając się na analizie sytuacji rynkowej, starając się stworzyć optymalny biznes plan dla naszej firmy, uwzględniający wszystkie szanse i zagrożenia.

ZAANGAŻOWANIE LUDZI - pracownicy na wszystkich stanowiskach są podstawowym elementem organizacji i stanowią jej najwyższe dobro. Tworzymy kulturę, w której wszyscy pracownicy są w pełni zaangażowani w osiąganie celów organizacji.

CIĄGŁE DOSKONALENIE - stałym celem naszej organizacji jest ciągłe doskonalenie. Systematycznie szkolimy wszystkich pracowników w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością, jak również ciągle podnosimy ich kwalifikacje zawodowe.

ROZWÓJ ORGANIZACJI - zapewniamy sprawny system przepływu informacji poprzez system delegacji uprawnień i odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych produktów zidentyfikowaliśmy Krytyczne Punkty Kontrolne i wdrożyliśmy system monitoringu, działań zapobiegawczych i kontrolnych i zwarliśmy to w przyjętym Planie HACCP. W celu zapewnienia w pełni profesjonalnego działania specjalistycznej myjni cystern wdrożyliśmy i poddaliśmy audytom wymagania SQAS oraz ENFIT HQF. PAWTRANS HOLDING Sp. z o.o. promuje aktywne zaangażowanie najwyższych szczebli kierowniczych w przestrzeganie przepisów wspólnotowych UE, dobrej inżynierii procesowej (PE) i wszystkich innych odpowiednich przepisów dotyczących higieny związanych z myciem cystern/tank kontenerów do przewozu produktów spożywczych.

OCHRONA ŚRODOWISKA - dbamy o środowisko naturalne, w którym żyjemy i pracujemy poprzez odpowiednią zbiórkę i selekcję odpadów, które wytwarzamy. Inwestujemy w nowoczesne pojazdy spełniające najostrzejsze wymogi ochrony środowiska dotyczące emisji spalin i hałasu. Wytworzone odpady przekazujemy tylko do wyspecjalizowanych firm zajmujących się ich utylizacją.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PERSONELU - stałym celem naszej organizacji jest ciągłe dbanie i doskonalenie także tej dziedziny. Systematycznie szkolimy wszystkich pracowników w zakresie BHP, dokonujemy tez stałych inwestycji w bezpieczną infrastrukturę i właściwe warunki środowiska pracy. W celu podniesienia standardów bezpieczeństwa personelu, współpracowników oraz osób odwiedzających wdrożyliśmy i stosujemy zasady SQAS (Safety and Quality Assessment System) oraz ENFIT HQF – w tym wymagania dotyczące BHP, wymagania ochrony środowiska, jakości/klientów, bezpieczeństwa opartego o rutynowe zachowania (BBS), zakazanych leków, narkotyków i alkoholu, szkoleń oraz raportowania o niezgodnościach.

Zarząd PAWTRANS zapewnia, że Polityka Jakości jest zrozumiała, wdrożona i są zapewnione środki do jej realizacji, tak aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości. Aktualność Polityki Jakości i Systemu Zarządzania Jakością jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowych przeglądów całego Systemu Zarzadzania Jakością oraz planowanie stosownych działań doskonalących.

Polityka Jakości GMP+

W celu podwyższania standardów jakości i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego transportowanych produktów paszowych, Pawtrans wdrożył wymagania standardu GMP+ B.4 – transport drogowy materiałów paszowych i dodatków paszowych.

Podstawowym założeniem tego standardu jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa pasz oraz materiałów paszowych w całym łańcuchu paszowym. W PAWTRANS system GMP+ B.4 obejmuje swoim zakresem usługowy transport płynnych i półpłynnych pasz oraz materiałów paszowych.

Wdrożenie systemu GMP+ B.4 jest częścią znowelizowanej „Polityki Jakości i Polityki Bezpieczeństwa Żywności”. Dokument ten zakłada ciągłą dbałość o jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne przewożonych pasz.

Powyższe założenia realizowane są poprzez ciągłą kontrolę jakościową, od momentu przyjęcia zlecenia do wydania pasz w miejscu docelowym.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.