Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego pawtrans.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Pawtrans Holding Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czereśniowa 98/334, w Warszawie, kod pocztowy: 02-456 Warszawa, KRS 0000277081, NIP 7123054480, REGON 060229888.

3. Dane kontaktowe do administratora:

  • listownie: ul. Kraczewicka 198, 24-320 Poniatowa;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pawtrans.pl;
  • telefonicznie: 81 820-47-42;

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

8. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

9. Odbiorcą Państwa danych osobowych są tylko upoważnieni pracownicy firmy Pawtrans Holding sp. z o.o.

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat liczone od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie skierowanego zapytania, o ile Administrator w oparciu o inne podstawy prawne nie będzie miał obowiązku przetwarzać dane przez dłuższy okres. Dane osobowe przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania zlecenia, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celach, w których zostały zebrane,

11. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych dotyczących Państwa narusza przepisy.

13. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe użytkownika mogę być przekazane innym osobom tylko w przypadku zgody na takie działanie.

14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem koniecznym do spełnienia ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ich zrealizowania.

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.