KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane po 25 maja 2018r.
 
 
1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest Pawtrans Holding Sp. z o.o. zwana też dalej „Spółką”
2.   Dane kontaktowe do Administratora:
a) listownie: ul. Kraczewicka 198, 24-320 Poniatowa;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pawtrans.pl;
c) telefonicznie: 81 820-47-42;
3.   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Obligatoryjne jest wyłącznie wówczas, gdy stanowią tak przepisy prawa. Odmowa podania danych uniemożliwi kontakt ze strony Pawtrans Holding Sp. z o.o. oraz podjęcie dalszej współpracy
4.  Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście,  wyłącznie  w celu prawidłowego wykonywania wszelkich aspektów związanych ze wzajemną współpracą, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO’’).
5.   Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy firmy Pawtrans Holding S. z o.o. oraz inne podmioty uprawnione do żądania udostępnienia Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Spółka może również ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi  zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty, którym powierzono dane osobowe mają obowiązek posiadać zgodny z przepisami prawa, wysoki stopień ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
6.   Administrator danych osobowych w prawnie uzasadnionych przypadkach może przekazać Państwa dane osobowe poza teren Polski.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne do wykonania  wszystkich obowiązków wynikających ze współpracy. Dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Pawtrans Holding Sp. z o.o. przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
8.   Przysługiwać Państwu będzie:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do zapomnienia;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia swoich danych osobowych
f) prawo co cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgodny przed jej cofnięciem.
9.   Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy.
10. W przypadku udostępniania przez Państwa Spółce danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób, prosimy o poinformowania tych osób:
a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce,
b) o tym, że Spółka jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
c) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane.

 Pawtrans Holding Sp. z o.o.

 

 

Kontakt

24-320 Poniatowa
ul. Kraczewicka 198
tel: 81 820-47-42
e-mail: sekretariat@pawtrans.pl

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.